Op naar New York!


We hopen dat het nieuwe jaar veelbelovend is gestart voor jullie allen. Laat 2020 het jaar worden waarin de meeste aanstaande moeders een veilige zwangerschap kunnen doormaken die leidt tot een gezonde baby. Ook arme vrouwen in rurale gebieden van Afrika moeten de moderne middelen krijgen die daartoe kunnen bijdragen.

SAHFA vindt dat het de hoogste tijd is om de rurale bevolking van Tanzania en andere landen in ontwikkeling te helpen zo snel mogelijk digitale vaardigheden te verkrijgen met behulp van mobiele toepassingen die hun greep op hun eigen gezondheid en welzijn vergroten. Maar om dat idee erdoor te krijgen moeten we samen met anderen flink aan de weg timmeren.

Daarom doet SAHFA nog veel meer dan het uittesten van de JamboMama! app in een ruraal district van Tanzania. In maart gaat Laetitia van Haren, oprichter en voorzitter van SAHFA naar New York om daar SAHFA en het project JamboMama! te presenteren op een panel van het Mothers Legacy Project over moedersterfte en genderongelijkheid, ter gelegenheid van de 64ste zitting van de VN Commissie voor de Status van Vrouwen.

SAHFA heeft een eigen taak in de moderne, digitaal verbonden wereld: laten zien wat de geringe deelname aan de digitale revolutie op het platteland doet met de mensen. Hoe het de toegang belet tot moderne gezondheidszorg, wat het lijden van miljoenen vrouwen tot gevolg heeft in gebieden met veel te weinig basisvoorzieningen. Vrouwen die tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd een groot risico lopen te sterven omdat de noodsignalen onvoldoende gekend zijn. En snel de juiste hulp bereiken gaat ook niet.

SAHFA kan ervoor zorgen dat deze overgeslagen, vergeten vrouwen een digitale inhaalslag maken, met toegang tot relevante kennis over ziekte en gezondheid tijdens zwangerschap en erna. Dit compacte doelenpakket – toegang tot goede gezondheid dankzij speciaal ontworpen digitale toepassingen voor de rurale gebruiker – maakt van SAHFA een associatieve beweging met een ideaal en middelen om dat ideaal te bereiken die van deze tijd zijn.

Dit is het moment om plattelandsvrouwen digitale vaardigheden bij te brengen die hen sterker maken en beslissingsbekwamer over hun eigen gezondheid. We moeten luid en duidelijk vragen om goede, verheffende digitale middelen en toepassingen waarmee ook armen en laag opgeleiden hun gezondheid en welzijn kunnen verbeteren. Doet u mee?

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *