Waar werken we?


Momenteel richten wij ons vooral op Tanzania. Het is een land waar de sterfte en blijvende invaliteit van vrouwen als gevolg van zwangerschap en bevalling nog hoog zijn, vooral in de afgelegen arme gebieden, terwijl het land politiek stabiel is met een economie die een opwaartse lijn vertoont. Het politieke stelsel is een functionerende democratie, er is steeds beter en verder reikend internetbereik en ook de toegang tot mobiele technologie neemt voortdurend toe.

We denken daarom dat ons project in Tanzania een goede kans maakt om durzaam te worden en zich zelfstandig te ontwikkelen. Zowel als volledige geïntegreerde applicatie in de moeder-en kindzorg alsmede als project om de lokale krachten te bundelen rondom het verbeteren van de kansen op een gezonde, veilige zwangerschap en bevalling, ongeacht waar de aanstaande moeder woont of haar maatschappelijke positie. Als JamboMama! eenmaal goed getest is en navenant aangepast is moet het een duurzaam element worden van de pre-, peri- en postnatale zorg.

We hebben ook aanvragen uit Somaliland, van een privéziekenhuis met een grote kraamkliniek en een opleiding voor vroedvrouwen en verpleegkundigen, en uit Somalië, van een medisch-humanitaire ngo.