JamboMama!


‘Jambo Mama’ is een groet die vooral op het platteland van Swahilisprekende landen nog veel gebruikt wordt. Het betekent zoiets als ‘dag moeder’, ‘dag mevrouw’, zoals in het Engels ‘hello mom’ en ‘hello ma’am’ dicht bij elkaar liggen.

JamboMama! is ook de naam die we aan SAHFA’s eerste project hebben gegeven, een project waarmee we ons een flinke uitdaging hebben gesteld. We willen namelijk eerst de hand reiken aan de meest kwetsbare mensen wier levens bedreigd worden doordat zij ver van alle hulp af wonen: aanstaande moeders in afgelegen gehuchten in plattelandsgebieden van ontwikkelingslanden.

We hebben hiertoe een unieke interactieve mobiele applicatie ontworpen: JamboMama!. Deze applicatie zorgt ervoor dat zwangere vrouwen en hun achterban verbonden zijn met gekwalificeerde gezondheidswerkers en de zorginstelling die hen uitstuurt en waarnaar gecompliceerde bevallingen verwezen worden.

We hopen dat u ons wilt volgen en steunen in dit prachtige avontuur!

> Lees meer over JamboMama!

 

 

Wilt u ons steunen?

Gebruik de doneerknop in de footer of in het menu aan de linkerkant om te doneren via PayPal of met uw creditkaart.

U kunt ook direct geld overmaken naar:

Rekeninghouder: SAHFA ASBL
IBAN: FR76 1680 7000 5432 5849 8921 907
SWIFT/BIC: CCBPFRPPGRE