JamboMama!


‘Jambo Mama’ is een groet die vooral op het platteland van Swahilisprekende landen nog veel gebruikt wordt. Het betekent zoiets als ‘dag moeder’, ‘dag mevrouw’, zoals in het Engels ‘hello mom’ en ‘hello ma’am’ dicht bij elkaar liggen.

JamboMama! is ook de naam die we aan SAHFA’s eerste project hebben gegeven, een project waarmee we ons een flinke uitdaging hebben gesteld. We willen namelijk eerst de hand reiken aan de meest kwetsbare mensen wier levens bedreigd worden doordat zij ver van alle hulp af wonen: aanstaande moeders in afgelegen gehuchten in plattelandsgebieden van ontwikelingslanden.

We hebben hiertoe een unieke interactieve mobiele applicatie ontworpen: JamboMama!. Deze applicatie zorgt ervoor dat zwangere vrouwen en hun achterban verbonden zijn met gekwalificeerde gezondheidswerkers en de zorginstelling die hen uitstuurt en waarnaar gecompliceerde bevallingen verwezen worden.

We hopen een testversie in te voeren in tenminste één proefregio in Tanzania, maar waarschijnlijk twee of zelfs drie, voor het einde van 2017. Naar aanleiding van die ervaring kunnen we de applicatie verder verbeteren en nieuwe pakketten voor andere taalgebieden en regio’s ontwikkelen. We hopen dat u ons wilt volgen en steunen in dit prachtige avontuur!

 

 

> Lees meer over JamboMama!

Deze blogpost is ook beschikbaar in het fr_FR.