Help ons onze doelen te bereiken, word lid!


U weet waarschijnlijk dat SAHFA geheel drijft op de gulheid van haar leden en sympathisanten, inclusief haar oprichters. Zij zijn het die de middelen verschaffen, eerst om de JamboMama! app te ontwerpen, en vervolgens om hem te verbeteren en aan te passen aan de verschillende regio’s. Zij financieren ook de technische en praktische steun aan eerstelijnsgezondheidszorgstructuren die JamboMama! willen invoeren in hun moeder-en kindzorgsysteem.

SAHFA heeft een eigen taak in de moderne, digitaal verbonden wereld: laten zien wat de ongelijke kansen tot deelname aan de digitale revolutie op het platteland doen met de mensen. Hoe het de toegang belet tot moderne gezondheidszorg, wat het lijden van miljoenen vrouwen tot gevolg heeft in gebieden met veel te weinig basisvoorzieningen. Vrouwen die tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd een groot risico lopen te sterven. Deze overgeslagen, vergeten vrouwen moeten eindelijk maar eens de eerste zijn met een digitale inhaalslag: geef ze nu toegang tot relevante kennis over ziekte en gezondheid tijdens zwangerschap en erna.

Dit compacte doelenpakket – toegang tot goede gezondheid dankzij speciaal ontworpen digitale toepassingen voor de rurale gebruiker – maakt van SAHFA een associatieve beweging met een ideaal en middelen om dat ideaal te bereiken die van deze tijd zijn. Geen afdankertjes, maar een middelenpakket en methodiek, gesneden op meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ten eerste DOD 3 (gezondheid en welzijn voor iedereen) en DOD 5 (gelijke kansen en een inhaalslag voor meisjes en vrouwen), maar ook DOD 9 (toegang tot innovatie), DOD 10 (ongelijkheid terugdringen, bijvoorbeeld tussen stad en platteland ) en DOD 17 (partnerships creëren om deze doelen te bereiken).

We kunnen en willen dit bereiken, maar we moeten eerlijk zijn, onze financiële situatie is precair. We zijn te sterk afhankelijk van een te klein aantal donoren, hoe gul die ook zijn. Ons collectedoel voor 2019 was om de lokale kosten van ons proefproject in Bunda volledig gefinancierd te krijgen en dat doel staat nog steeds. Maar daar is wel snel een aanzienlijke financiële mobilisatie voor nodig, gespreid over een veel groter aantal donoren. Hoe meer betalende leden en vaste bijdragen, hoe degelijker de financiële onderbouwing voor onze activiteiten en daarmee de kans op een succesvolle doorbraak van onze app JamboMama!. Een doorbraak die niet wordt vertraagd door geldzorgen en tekorten die demoraliserend werken op de pionierende projectdeelnemers in het veld, met het risico op verminderde inzet.

Als 1000 leden elk 25 Euro per jaar betalen, beginnend in 2020, en de reeds bestaande leden hun contributie voor 2019 voldoen vóór 31 december, hebben we het gered. Dan hebben we een steeds bijgevuld fonds dat ons in staat stelt gestaag door te gaan. Sluit u zich bij ons aan?

Begin vandaag nog met SAHFA te steunen: gebruik het formulier op HelloAsso, of maak direct geld over op de Nederlandse rekening van SAHFA: NL05 ASNB 0708 223486

Zonder u lukt het niet.

Veel dank!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *