De zomer is voorbij, terug naar school en werk


Terwijl we allemaal van het heerlijke zomerweer in Europa is ons JamboMama! in Bunda (Tanzania) team hard bezig geweest om de basis te leggen voor het invoeren van de JamboMama! app in de prenatale gezondheidszorg van het district.

Na de officiële lanceringsbijeenkomsten eind mei in Musoma en Kibara, met de medische overheid van de regio Mara, het district Bunda, en het kader van de zorgcentra en hulpposten in het project gebied, heeft het JamboMama! Bunda team eind juli en begin augustus een serie dorpsbijkomsten gehouden volgens het vraag en antwoord principe om samen na te denken over moeder- and perinatale kindsterfte, en hoe eenieder medeverantwoordelijkheid draagt voor een veiligere zwangerschap, geboorte en kraamtijd voor moeder en kind.

De mannen werd dringend verzocht actiever mee te werken aan het goede verloop van de zwangerschap van hun vrouw. Daartoe hoort ook dat zij op zijn minst een keer mee moeten komen naar de prenatale kliniek, en dit liefst zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (week 12), en dat zij hun vrouw vergezellen als ze moet gaan bevallen. Op de vraag waarom, kregen zij te horen dat dit ook nodig was om hen te testen op overdraagbare infecties die gevaarlijk zijn voor moeder en kind, zoals HIV/Aids en andere soa’s.

De moeders werden aangespoord zich in het eerste trimester van de zwangerschap aan te melden, zodat ijzersuppletie en eventueel ontdekte infecties meteen konden worden aangepakt. Vroege aanmelding wordt beloond met een mooie JamboMama! tas met babykleertjes voor de dapperste eerste tien.

Het JamboMama! project heeft als doel basiskenniskennis over zwangerschap en bevalling te verschaffen en aan te zetten tot het delen van verantwoordelijkheid voor het welzijn van moeder en ongeboren kind. Dit is een veel grotere culturele en sociale omslag dan het lijkt zo van verre. De pikorde aanvaarden is zo ingebakken bij zowel vrouwen als mannen!

Verder bestrijdt het JamboMama! project niet alleen gender-ongelijkheid ten nadele van de vrouw maar ook de ongelijkheid tussen de stad en het platteland met een technologische innovatie voor de rurale bevolking. De app is ook een opstekertje voor jonge medische staf. Het voelt goed om als deelnemer in het JamboMama! project te worden opgenomen in een modern digitaal communicatie systeem om de prenatale zorg toegankelijker te maken. Dat is wat anders dan je weggestopt te voelen in een afgelegen, ruraal district, met een laag salaris, weinig kans op promotie en geen vertier. Dit zijn allemaal flinke verschuivingen die tijd, dus geduld, vergen.

Wat het leren omgaan met de app betreft, constateren we dat de meeste deelnemers happig zijn op het verkrijgen van digitale vaardigheden. Veel van de aanstaande moeders zelf staan er wel wat wantrouwig tegenover, maar de eerstelijns gezondheidswerkers en de rurale gezondheidsvrijwilligers leren snel en worden nu getraind om het aan anderen door te geven, ook aan sommige moeders zelf. Ze kunnen de schoolgaande jeugd om hulp vragen, want die krijgt al wat computerles op school.

Nu breekt de periode aan dat iedereen moet oefenen, en SAHFA feedback geven over zijn bevindingen, zowel wat de inhoud betreft als het gebruikersgemak. SAHFA geeft dit door aan het informaticabedrijf ( Dure Technologies) zodat zij de app kunnen verbeteren en aanpassen aan deze rurale gebruikersgroep.

De JamboMama! app moet vrouwen toegang geven tot respectvolle, adequate zorg in een omgeving die schoon is en een minimum aan comfort biedt. Toen het JamboMama! Bunda team op tournee door de dorpen ging, was het ontdaan over de treurige staat van sommige van die dorpskliniekjes. Het is onaanvaardbaar dat een aanstaande moeder zich moet laten onderzoeken in zo’n kaal, vaal, vuil optrekje en daarvoor op zo’n ruw, hard bed moet klimmen: een verkruimelend blok cement zonder matras of laken, of een ijzeren reiskist.

Hoe kan ik een steentje bijdragen? Wat kan ik doen?

De begroting van het proefproject in Bunda van 32,000 euro is maar voor een derde gefinancierd, en de bewerking van de app en aanpassingen aan locale wensen (30.000) wordt geheel uit eigen middelen gefinancierd. Maar er zijn ook kleine acties die veel bijdragen aan het welslagen van het project:

Met 500 euro en de inzet van locale vrijwilligers kan een dorpskliniek opgefrist worden en van basis hulpmiddelen voorzien zoals een weegschaal, bloeddrukmeter en onderzoeksbed, zodat de JamboMama! app vrouwen daadwerkelijk verbindt met respectvolle zwangerschaps-, bevallings- en kraamzorg van kwaliteit, zelfs in afgelegen dorpjes.

Voor een pedagogisch groepsgebruik van de JamboMama! app zou ons team graag wat smartphones met een groter scherm hebben of zelfs een tablet. Wanneer er 400 euro extra kunnen worden besteed aan de smartphones, kunnen tien smartphones met een groter scherm worden gekocht , speciaal voor de dorpsgezondheidswerkers die de moeders gaan begeleiden en registreren op hun SAHFA smartphone.

Een derde punt is dat we wat locale expertise zouden moeten kunnen inhuren voor het slagen van het proefproject. Die lokale IT-expertise is er, en nog wel gespecialiseerd in medische toepassingen, maar die is niet gratis beschikbaar. Tanzaniaanse professionals hebben ook een gezin te onderhouden en denken ook aan hun carrière. Voor 500 euro extra per maand zouden we nationale medische en IT expertise kunnen inhuren om optimaal gebruik van de projectfondsen te waarborgen, het JamboMama! personeel te trainen in het organiseren van dorpsbijeenkomsten, in het trainen van de gebruikers en het invoeren van de app in de moeder- en kindzorg van het district, het verspreiden van digitale basisvaardigheden en het verzamelen van feedback voor onze digitale ingenieurs.

Wat ons het meest zou helpen is als we spoedig ons streefgetal van zo’n 1000 leden bereikten die allemaal een ledenbijdrage van minimaal 25 euros per jaar geven. Dat zou een solide basis geven voor ons werk, een gegarandeerd basisinkomen dat we uit eigen middelen verdubbelen om dichter in de buurt van de werkelijke kosten te komen; het betekent dat we onze ANBI status behouden van vereniging tot nut van het algemeen, zodat giften aftrekbaar zijn van de belasting; het wijst op een groot democratisch draagvlak wat institutionele financiering kan aantrekken; en het is bovenal een enorme opsteker voor ons, het bescheiden SAHFA team, waar we inspiratie uitputten, waardoor we ons gesteund voelen maar ook verantwoording schuldig aan een grote gemeenschap van fans.

Lid worden kan blijven bij een vaste bijdrage per jaar van minstens 25 euro per persoon, of 50 euro voor een stel of gezin. Lidmaatschap kan zo actief of passief zijn als u zelf wilt. Je hebt meteen passief stemrecht en na twee jaar actief stemrecht, maar daar hoef je geen gebruik van te maken. Het is ook mogelijk voor leden om als vrijwilliger mee te werken zowel hier in Europa als op een SAHFA bezoek aan het project. We komen handen tekort! Een slimme smartphone app gebruiker zowel hier als op missies, tolk/vertalers Swahili/Engels en Engels/Frans, een adviseur basisgezondheid en voeding, zwangerschapsbegeleiding, verloskunde, kraamzorg en neonatologie… mogelijkheden te over voor een stage!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *