Een vrolijk kerstfeest gewenst!


19e eeuw
‘Er zijn vele zaken waarvan ik veel goeds had kunnen plukken, maar waarvan ik zeggen moet dat ik geen gebruik heb gemaakt,’ hernam de neef: ‘en onder die alle behoort de Kerstdag. Ik verzeker u, dat ik telkens wanneer de Kerstdag wederkwam […] aan denzelven gedacht heb als aan een goede dag, een dag van blijdschap, van liefde en van vergeving, de enige van het jaar, zo ver ik weet, waarop mannen en vrouwen, als met een onderling goedvinden, elkander hun hartsgeheimen openbaren, en aan de lieden van een geringer stand denken als aan hun reisgenoten naar het graf […]’
—Charles Dickens, Een kerstvertelling, Hollands Uitgeversfonds Amsterdam, 1843.

21ste eeuw
SAHFA wenst ieder die dit leest een fijne Kerst en gelukkig nieuwjaar van vrede en solidariteit. Covid19 heeft ons fysiek van elkaar gescheiden, dat heeft echt wat met ons gedaan. Miljoenen mensen, waaronder sommige van jullie, hebben er een dierbare voorgoed aan verloren of zijn in grote financiele moeilijkheden geraakt. Mogen we hopen dat de gedwongen rust en kalmte van deze feestdagen, anders zo druk en gezellig, ons de rust gunnen om eens stil te staan bij de ergste noden en grote ongelijkheid. SAHFA’s gedachten gaan uit naar de miljoenen vrouwen die kinderen krijgen in levens-en gezondheidsbedreigende situaties voor beiden. En dit terwijl dat niet meer hoeft – de kennis en middelen zijn er, ook voor hen.

Met hartelijke groet en veel dank voor uw inzet
Uit naam van het bestuur van SAHFA en het JamboMama! team

Laetitia van Haren
Voorzitter

Voor kerstgiften:

SAHFA – Smart Access to Health for All
Rekeninghouder: SAHFA ASBL
IBAN: FR76 1680 7000 5432 5849 8921 907
SWIFT: CCBPFRPPGRE

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *