JamboMama! start in Bunda


Goed nieuws: terwijl u dit leest is het bisdom van Bunda bezig met de voorbereidingen en besprekingen om de JamboMama! app in hun St Mary Ziekenhuis in Kibara in te voeren als hulpmiddel voor het verbeteren van de prenatale communicatie met zwangere vrouwen. Het wordt ingevoerd in het kader van hun programma: ‘Veilig Moederschap voor de Vrouwen van Bunda’.

Dit programma voor het terugdringen van moeder-en kindsterfte in het district gaan zij uitvoeren samen met het districtsbestuur openbare gezondheidszorg (een publiekprivaat partnerschap tussen het openbaar bestuur en een confessionele structuur dat op zich zelf een mooie mijlpaal is). De eerste grote uitdaging wordt het organiseren van een bewustwordingscampagne om besluitvormers en kaders binnen en buiten de gezondheidszorg volledig mee te krijgen, waarna het veldwerk kan beginnen met de eerstelijnsgezondheidszorg en de vrouwen en hun achterban.

De toepassing die voor de aanstaande moeders zelf is bedoeld wordt straks geïnstalleerd op de smartphones van zo’n twaalf rurale gezondheidswerkers. Tot zes vrouwen kunnen zich registreren op dezelfde smartphone, elk met haar eigen wachtwoord. De rurale gezondheidswerker, gekozen door de betrokken gezinnen, gaat de vrouwen helpen de app goed te gebruiken. Veel vrouwen in Bunda zijn nog analfabeet, en de meerderheid is onbekend met digitale communicatie. De JamboMama! toepassing is voor velen een eerste directe kennismaking met de digitale wereld. Zo wordt een beginnetje gemaakt met digibetisering van de meest kwetsbare en vergeten bevolkingsgroep, waartoe alleen al in Bunda zeven- tot achtduizend burgers behoren: zwangere vrouwen op een minimaal bestaansniveau in rurale achterstandsgebieden.

De staf van het ziekenhuis en de omliggende medische dorpsposten, vanwaar moeilijke bevallingen worden doorverwezen naar het Kibara ziekenhuis, moeten leren omgaan het de versie van JamboMama! voor het medisch personeel. Maar zij moeten ook de app voor de moeders zelf weten te hanteren zodat zij, wanneer de vrouwen op zwagerschapscontrole komen, met hen samen hun JamboMama! account kunnen bekijken en bespreken.

De plaatselijke projectcoördinator is Bernadetha Francis, secretaris van het bureau medische en sociale zaken van het bisdom van Bunda. Bernadetha is een goed onderlegde en ervaren vrouw die hiervoor tien jaar lang een HIV/aids controleprogramma heeft geleid, dat werd gefinancierd door de CDC (Centers for Disease Control, USA) .

Wat de aanpassing van het product aan lokale behoeften en de immer veranderende ict-omgeving betreft, wachten we af wat de feedback is van onze Bunda pioniers voor we een nieuw contract aangaan met een softwareontwikkelaar. Dan kan het toegespitst worden op de concrete behoeften en vragen. Tijdens onze missie in juni 2018 hebben we ook een ontwerp gebruikersgids gemaakt in het Engels, met onze partner Dure Technologies. De demovideo die nu al online beschikbaar is wordt opnieuw geëdit en een uitleg in het Swahili, gesproken of geschreven, zal worden toegevoegd op basis van de feedback van Bunda.

We starten binnenkort een crowdfundingcampagne ten behoeve van Bunda. We hopen dat u ons zult steunen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *