Laatste nieuws


  • De beta-versie van de app voor de aanstaande moeders is bijna klaar om te worden gevuld met lokale informatie. De beta versie van de app voor medische staf test wordt nu ook op poten gezet. De inhoud van beide versies van de app wordt bepaald in samenwerking met de medische staf en vrouwengroepen ter plaatse.
  • Met de testgroepen in Tanzania moet er nu een businessplan gemaakt worden voor het verzamelen van socio-economische data en praktische info om de app te vullen. Ook afstanden en transportbehoeften etc. vallen daar onder. Er ligt dus boeiend veldwerk in het verschiet voor doctoraal en postdoctoraal studenten die zich als vrijwilligers willen bekwamen in rurale baseline surveys en datawinning in Tanzania of andere testlanden.
  • Twee medische diensten Tanzania staan in de startblokken om de app uit te proberen. Een medische NGO in Somalië en een privéziekenhuis in Somaliland met een grote kraamkliniek en een opleiding voor verpleegkundigen en vroedvrouwen hebben ons ook verzocht de app te mogen testen.
  • Dit betekent dat we drie pakketten moeten ontwikkelen vrij snel achter elkaar, als we daar de financiele middelen en menskracht voor hebben: een voor Tanzania een voor Somaliland en een voor Somalië.
  • Veel vragen en antwoorden zijn uiteraard standaard, maar veel data zijn plaatsgebonden. Onze app is zo ontworpen dat per regio verschillende factuele kunnen worden ingevoerd zonder veel extra ingenieurskosten, want technisch is dat simpel.
  • Als de app is gevuld met de benodigde, geverifieerde informatie voor een bepaalde regio en in gebruik is genomen, moeten we onderzoeken wat de invloed is van de app op de moedersterfte. Wat is de moedersterfte in dorpen waar de zwangere vrouwen de JamboMama! app gebruiken vergeleken met aanstaande moeders die van een prenatale zorg gebruikmaken die nog niet met de app werkt.
  • We willen zowel Tanzaniaanse als internationale doctoraal en postdoctoraal studenten in dit multidisciplinaire onderzoek betrekken. We denken aan openbare gezondheidszorg, moeder en kind zorg, inclusief verloskunde, socio-economische ontwikkeling en verandering, communicatie en software ingenieurs, tropische geneeskunde etc.
  • Volg ons op Facebook of schrijf u in voor onze nieuwsbrief (zie hieronder) voor het laatste nieuws. 

> Wilt u aan JamboMama! bijdragen? Meedoen? Maak kennis met het team.

Deze blogpost is ook beschikbaar in het en_GB en fr_FR.