Internationale Vrouwendag 2021: durf dwars te liggen!


Een gelijkwaardige toekomst voor vrouwen begint ermee dat ze zwangerschap en bevalling mogen overleven. Het is ontoelaatbaar dat 800.000 vrouwen per jaar nog steeds overlijden voor, tijdens of na de bevalling terwijl de kennis en middelen om dit te voorkomen inmiddels ruim bekend en voorhanden zijn.

Op Internationale Vrouwendag denkt SAHFA aan de (honderden) miljoenen meisjes en vrouwen in landelijke, achtergestelde regio’s wier leven herhaaldelijk op het spel staat omdat het moederschap iedere keer weer dodelijk kan zijn, of, als ze een bijna mis bevalling overleven, ze hieraan vaak langdurige of levenslange handicaps aan overhouden. (Voor één moeder die overlijdt, raken er vijftien gehandicapt.) Zolang het leven schenken nog maar al te vaak dodelijk is, is er geen gelijkheid tussen de ouders van het geboren kind.

Hoewel er grote vooruitgang is geboekt in het terugdringen van de kindersterfte, neemt de moedersterfte niet in hetzelfde tempo af: op veel plekken van de wereld, en niet alleen in door oorlog geteisterde gebieden maar zelfs in de Verenigde Staten stagneert of verergert het zelfs! Als vrouwen leiders moeten kunnen worden, moeten ze het leven schenken zelf ook overleven!

Willen meisjes gelijke kansen hebben als jongens, dan moeten ze de kans krijgen om naar school te gaan zonder seksuele intimidatie, die hun studie verstoort en hun opleiding op ruwe wijze kan stopzetten als ze zwanger worden. En als hun moeder overlijdt in het kraambed van de jongste, moet de oudste dochter van school af om het huishouden te runnen en voor haar broertjes en zusjes te zorgen.

De lagere status van de vrouw is de diepgewortelde hoofdreden dat deze fundamentele ongelijkheid in het recht op leven voortduurt. Daarom staan we dit jaar op Internationale Vrouwendag stil bij het leiderschap van vrouwen. Bij SAHFA hebben we ervoor gekozen niet alleen om de moedersterfte te helpen terugdringen maar ook om vragen te stellen bij de aanpak moedersterfte. SAHFA vindt dat vrouwen de baas zijn van hun zwangerschap en bevalling.

En dat begint met toegang tot kwaliteitsinformatie over het verloop van de zwangerschap, voeding en leefregels, en kennis van en toegang tot kwaliteitszorg van goed opgeleide, respectvolle en hartelijke zorgverleners.

SAHFA ontwerpt slimme tools om zwangere vrouwen en jonge meisjes in staat te stellen zwangerschap en hun seksuele functioneren en gezondheid te begrijpen en te beheren. Apps met relevante informatie die hen verbinden met betrouwbare zorgverleners.

JamboMama! kan het leven van zowel moeders als (ongeboren) kinderen redden door verbeterde kennis en communicatie over zwangerschap en bevalling, en door snel en adequaat handelen mogelijk te maken. Het is ook een geweldige kans om digitale vaardigheden in rurale gebieden te verspreiden en de ongelijkheid tussen man en vrouw, zo kenmerkend voor traditionele culturen, op een positieve manier aan te pakken. Want die de facto minderwaardige rechtspositie is de hoofdoorzaak van het voortduren van onnodig hoge moedersterfte. Een moderne digitale tool kan de mannen aanzetten tot het samen delen van de verantwoordelijkheid (en de vreugde!) voor een voorspoedige zwangerschap met als beloning een gezonde en gelukkige moeder en kind.

JamboMama! brengt digitale vaardigheden en begrip naar de dorpen, met vrouwen als belangrijkste doelgroep. Dit is een grote sprong voorwaarts naar gelijkheid tussen man en vrouw in het waarborgen van de rechten van de mens, waarvan het eerste het recht op leven is. Het recht op respect en op toestemming geven en gewichtige besluiten nemen op basis van relevante kennis en informatie zijn rechten op zich, maar ze dragen ook sterk bij aan een veilige zwangerschap die eindigt in een levende moeder en kind. En wat een cadeau voor de broers en zussen van de pasgeborene!

Zoals dr. Himansu Basu zegt: als een moeder sterft, huilt een kind. Daarom gaat SAHFA voor een gelijkwaardige kans op een goede levensverwachting voor vrouwen door een veiligere zwangerschap, bevalling en kraamtijd voor alle moeders, overal en altijd. Fijne Internationale Vrouwendag!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *